فهرست

شرح وظایف کتابخانه:

  • شناخت نيازهاي اطلاعاتي جامعه كتابخانه با توجه به برنامه ها و رشته هاي آموزشي دانشكده در مقاطع مختلف تحصيلي و تهيه امكانات مورد نياز جهت مطالعه ،گزينش و انتخاب منابع مناسب ازميان منابع منتشر شده در دسترس (الکترونيکي يا چاپي) وبرآوردن نياز اطلاعاتي کاربران يا مراجعان 
  • ارائه  آموزش‌ها و راهنمايي‌هاي لازم جهت جستجوي اطلاعات و بهره‌گيري هر چه بهتر از منابع
  • تهیه وسفارش کتاب‌های فارسی و لاتین 
  • تامين، فراهم‌آوري و ساماندهي مجموعه آموزشي
  • آموزش استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی به مراجعین
  • جستجو از پایگاه‌های اطلاعاتی برای مراجعین