فهرست

درباره ی کتابخانه

معرفی کتابخانه

کلیات :

کتابخانه دانشکده دندانپزشکی در سال 69 به صورت رسمی شروع به کار کرد . اين کتابخانه ابتدا به صورت سنتي شکل گرفت طي چندین سال گذشته در کتابخانه تغييراتي انجام شد و ضمن تجهيز کتابخانه به نرم افزار پارس آذرخش با تمهيداتي که انديشيده شد از سال 1393 داراي سيستم تحت وب گرديد.

اهداف اصلي هر واحد به نوع اهداف و برنامه ي دستگاه مربوطه متفاوت مي باشد از آنجايي که در وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکي  سه امر آموزش و پژوهش  - درمان و ارتقاء سلامت سه هدف دنبال شده است لذااهداف ايجاد مراکز تحقيقاتي و اطلاع رساني (کتابخانه) دسترسي به منابع اطلاعاتي است  که حول همين محورها  تعيين مي گرددو پايه گذار وظايف اصلي کتابداران شاغل دراين مراکز خواهد بود .

کتابخانه دانشکده دندانپزشکی بابل در حال حاضر حدود 150 متر مربع فضا داشته که حدود 25 متر به مخزن و 25 متر به سالن اینترنت و 20 متر به اتاق فهرست نویسی و 80 متر به سالن مطالعه اختصاص دارد و دانشكده فعاليت خود را در محل دانشكده و با امكانات محدود آغاز كرد.در حال حاضر كتابخانه با مجموعه 7200 جلد كتاب فارسي ، 2000 جلد كتاب لاتين و 24 عنوان نشريه لاتين و 22 عنوان نشريه فارسي 1020عنوان پايان نامه به فعاليت خود ادامه مي دهد . بودجه خريد منابع در سال یک بار و هنگام برگزاري نمايشگاه بين المللي كتاب تامين مي شود . سيستم فهرست نويسي كتابخانه بر اساس طرح رده بندي NLM است. فهرست نويسي منابع بصورت غير متمركز و در كتابخانه دانشكده انجام مي شود.